นักลงทุนสัมพันธ์ Intouch Holdings PCL.


กิจกรรมนักลงทุน


  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


  INTUCH 


  ADVANC


  ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


เมโธ เปี่ยมทิพย์มนัส

รักษาการ หัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี & Investor Relations

   +662-118-6928 (T)
       +662-118-6914 (F)
   ir-intouch@intouchcompany.com