อินทัช แต่งตั้ง “นายคิมห์ สิริทวีชัย” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายคิมห์ สิริทวีชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท (President) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2564

มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป