เอกสารนำเสนอ และ เว็บคาสต์ Intouch Holdings PCL.

OPPORTUNITY DAY 2566 Q2

ดาวน์โหลด

OPPORTUNITY DAY 2566 Q3

ดาวน์โหลด

OPPORTUNITY DAY 2566 Q4

ดาวน์โหลด

OPPORTUNITY DAY


2567  1Q

2566  1Q  2Q  3Q  4Q


2565  1Q  2Q  4Q


2564  1Q  2Q  3Q


2563  1Q  2Q  3Q  4Q


2562  1Q  2Q  3Q  4Q


WEBCAST