อินทัช เชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน
ติดตามข่าวสารได้ที่
รายละเอียดโครงการ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่ โดยใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการของตนเอง

สำหรับในปีนี้ได้จัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ซึ่งเป็นสามเสาหลักที่ยึดโยงความสัมพันธ์ของคนในสังคมไทยเข้าไว้ด้วยกัน เป็นกลไกให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมสร้าง และบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง
รายละเอียดโครงการ รางวัล
ชมผลงานของปีที่ผ่านมา


ระยะเวลาดำเนินการ
1. เปิดโครงการ เมษายน 2562

2. ประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงาน เมษายน – 31 กรกฎาคม 2562

3. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรก – สิงหาคม 2562

4. ตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ 8 – 20 ตุลาคม 2562

5. ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต์ www.intouchcompany.com , www.facebook.com/intouchstation ตุลาคม – ธันวาคม 2562หมายเหตุ : วัน – เวลา - สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ใบสมัคร

ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในทุกระดับชั้นจะต้องแนบใบสมัคร มาพร้อมกับภาพวาด
ในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ผลงานของคุณจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา
ใบสมัคร
วิธีส่งผลงาน

น้องๆ สามารถนำส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่

โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 ”

1.ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ตู้ ปณ. 1118 ปณฝ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10311

2.ส่งด้วยตนเองที่ บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ติดต่อเรา

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้น 29 เลขที่ 349 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


สอบถามเพิ่มเติม โทร.082-796-1670-1, 02-934-6767, 02-118-6953
www.intouchcompany.com

FB : intouchstation
Line ID : Jintanakarn.intouch