การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
ปีพ.ศ. หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ
2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561[ proxy form A ] 
[ proxy form B ] 
[ proxy form C ] 
2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560[ proxy form A ] 
[ proxy form B ] 
[ proxy form C ] 
2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559[ proxy form A ] 
[ proxy form B ] 
[ proxy form C ] 
2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558[ proxy form A ] 
[ proxy form B ] 
[ proxy form C ] 
2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557[ proxy form A ] 
[ proxy form B ] 
[ proxy form C ] 
2556 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
[ proxy form A ] 

[ proxy form B ] 
[ proxy form C ] 

2555 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
[ proxy form A ] 

[ proxy form B ] 
[ proxy form C ] 

2554 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
[ proxy form A ] 

[ proxy form B ] 
[ proxy form C ] 

2553  [ .zip, 908 KB ] [ proxy form A ] 
[ proxy form B ] 
[ proxy form C ] 

2552  [ .zip, 372 KB ] [ proxy form A ] 
[ proxy form B ] 
[ proxy form C ] 
2551 [.pdf] [ proxy form ก ] 
[ proxy form ข ] 
[ proxy form ค ] 
2550 [.pdf, 1,223 KB]  [.zip, 1,126 KB] [.pdf, 699 KB
2549 [.pdf, 13,840 KB]  [.zip, 13,068 KB] [.pdf, 229 KB
2548 [.pdf, 11958 KB]  [.zip, 11,536 KB]  
   

- ไม่สามารถอ่านได้ กดadobe.jpg เพื่อดาวน์โหลดฟรี สำหรับโปรแกรม Acrobat Reader 4.05c (ขนาดไฟล์ 5.6 MB.)
- คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆได้โดยการคลิกเมาท์ปุ่มขวาแล้วเลือก "Save target As..."