การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
ปีพ.ศ. หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ
2550 [.pdf, 1,811 KB]  [.zip, 1,690 KB] [.pdf, 225 KB] ,
[.pdf, 198 KB
2549 [.pdf, 1,564 KB]  [.zip, 1,280 KB] [.pdf, 174 KB
   

- ไม่สามารถอ่านได้ กดadobe.jpg เพื่อดาวน์โหลดฟรี สำหรับโปรแกรม Acrobat Reader 4.05c (ขนาดไฟล์ 5.6 MB.)
- คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆได้โดยการคลิกเมาท์ปุ่มขวาแล้วเลือก "Save target As..."