หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              
Investor Relations
Portfolio Management
Business Development
Venture Capital
Financial Analyst

INTOUCH GROUP is a holding company with investments in the wireless, satellite and telecommunications businesses along with SAP software consultancy. We are fully committed to the highest standards of professionalism and encourage all our employees to develop their expertise within the group. We are looking for high-potential candidates to be a part of our subsidiary INTOUCH GROUP and our business teams in the following positions:

   Investor Relations
Responsible for communicating financial and business performance to investors, building trust and maintaining strong relationships Including, monitoring and analysing the financial and operational performance of the Company’s subsidiaries vis-à-vis industry outlooks, maintaining the performance reporting system
    Qualifications and qualities preferred:
 • Master’s degree in business, finance or business management or other related fields .
 • At least 10 years’ experience in research analysis and investor relations, including corporate communications and /or working in a public limited company and financial analysis or other related fields.
 • Very good command of both spoken and written English. 
 • A positive outgoing attitude.
 • Able to build trust and maintain strong relationships with investors.
 • Forward-looking, good initiative, strong analytical skills and achievement-oriented. 
 • Pleasant personality, energetic and a good team player. 
 • Good interpersonal and communication skills.
[ top ]

   Portfolio Management
Responsible for monitoring and analysing the financial and operational performance of the Company’s subsidiaries vis-à-vis industry outlooks, maintaining the performance reporting system, conducting feasibility studies on new business opportunities, and communicating the results of corporate performance to investors.
   Qualifications and qualities preferred:
 • Master’s degree in business, finance or business management.
 • At least 5 years’ experience of working in a public limited company and financial analysis or other related fields.
 • Very good command of both spoken and written English. 
 • A positive outgoing attitude.
 • Able to build trust and maintain strong relationships with investors.
 • Forward-looking, good initiative, strong analytical skills and achievement-oriented. 
 • Pleasant personality, energetic and a good team player. 
 • Good interpersonal and communication skills.
[ top ]

   Business Development
The main responsibility of Business Development is to identify new business opportunities in order to generate new and additional income or value for the company. The processes to achieve this goal include exploring the opportunities by market research, networking, and preparing the business case professionally for management decision after which shall lead to the implementation of new business.
Business Development Manager (BDM : for Digital Content and OTT)
   Qualifications and qualities preferred:
 • Responsible for the assigned projects throughout the new business development process and delivery result at the timely manner
 • Acquire project related information through market research, business and technical discussion with both internal and external stakeholders
 • Develop new business case and strategy, examine potential and risk, negotiate deal and contract as well as identify operational requirement.
 • Work with related BUs and potential business partners as required
 • Updates relevant job knowledge from professional publications, networking, public forum/conference and education
BDM’s Competency
 • 10-15 years working experience in related field
 • Good understanding and experience in Digital and Media business
 • Possess Media Technical knowledge and skill
 • Be able to discuss with research and consulting firm to define business requirement and strategic direction
 • Good understanding and up-to-date knowledge regarding to regulatory requirement related to the business
 • Be able to analyze, communicate, present and negotiate. Engineering background with strong business acumen
[ top ]

   Venture Capital
The main responsibilities of Venture Capital is to seek for investment of an equity stake in the business of which will support the expansion of value to our Group core business. The target business must be in the domain of innovation technology (ie. Telecommunication, Media and/or IT) with rapid growth, sound business model and strong management team.
Venture Capital - Associate
   Qualifications and qualities preferred:
 • Responsible for the assigned projects throughout the searching and deal processes to delivery result at the timely manner
 • Acquire investment related information through networking, taking parts in industry and VC events, update industry trends.
 • Identify and build opportunities pipeline
 • Conduct due diligent, develop business plan, execute transaction, negotiate contract and close the deal
 • Work with related BUs and potential business partners as required
 • Updates relevant job knowledge from professional publications, networking, public forum/conference and education
VCA’s Competency
 • 10-15 years working experience in related field
 • Good understanding and experience in venture capital business and process
 • Possess of Digital and Media technical knowledge is preferable
 • Be financially innovative
 • Good understanding and up-to-date knowledge regarding to regulatory requirement related to the business
 • Be able to analyze, communicate, present and negotiate with strong business acumen
[ top ]

   Financial Analyst
Responsible for communicating financial and business performance to investors, building trust and maintaining strong relationships Including, monitoring and analysing the financial and operational performance of the Company’s subsidiaries vis-à-vis industry outlooks, maintaining the performance reporting system
   Qualifications and qualities preferred:
 • Support the VC team to screen potential business target from financial and investment risk point of view
 • Responsible for the assigned projects throughout the investment analysis, evaluation and due diligent process to delivery result at the timely manner
 • Acquire business related information through public record and/or filing of the target companies. Assess business potential and investment risk
 • Keep updating relevant investment regulation and tax requirement for targeted business
 • Work with other BUs and potential business partners as required
 • Updates relevant job knowledge from professional publications, networking, public forum/conference and education
FA’s Competency
 • <10 years working experience in related field
 • Good understanding and experience in investment banking and financial business
 • Be able to analyze, communicate and present with good sense of business acumen
[ top ]

Interested candidates are invited to submit an application letter to the address below stating their current and expected salaries along with a full resume and a recent photograph.

 

Human Resources Department

349 SJ Infinite One Business Complex, 29th and 30th Floors, Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok, 10900

Tel: 0-2118-6994; Fax: 0-2118-6984

We also welcome applications via e-mail: hr@intouchcompany.com

For more information about the company, please check our website at: www.intouchcompany.com

INTOUCH : Connecting Thais


เราคือผูŒนำการบริหารสินทรัพยที่ลงทุน ในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อสรŒางมูลค‹าและเติบโตอย‹างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.