หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

หน้าหลัก    /    การกำกับดูแลกิจการ    /    คณะผู้บริหาร

ประวัติ

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

อายุ 49
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มอินทัช
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 25 สิงหาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Psychology Counselling Service, Rider University, USA
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ DCP: Directors Certification Program รุ่น 244/2017
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน - หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มอินทัช  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน - หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บริษัท/หน่วยงานอื่น
  - ไม่มี -  
ประสบการณ์ทำงานในอดีต
2556 - 2558 - รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ บมจ. แม็คกรุ๊ป
2554 - 2556 - ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
2550 - 2554 - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจก. เซ็นทรัล วัตสัน (ประเทศไทย)
2547 - 2550 - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บจก. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

 

 

 

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.