หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

ที่อยู่ติดต่อและเเผนที่

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    +662-118-6900 (T)
       +662-118-6947 (F)
    webmaster@intouchcompany.com

ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์

ทมยันตี คงพูลศิลป์

Vice President Group Investor Relations

    +662-118-6909 (T)
       +662-118-6915 (F)
    ir-intouch@intouchcompany.com

อุมาวรรณ ส่องศิริ

Manager Group Investor Relations

    +662-118-6913 (T)
       +662-118-6915 (F)
    ir-intouch@intouchcompany.com

กิ่งกาญจน์ แสนมณี

Secretary Investor Relations

    +662-118-6912 (T)
       +662-118-6915 (F)
    ir-intouch@intouchcompany.com

แผนที่

ดาวน์โหลด แผนที่

สำนักประชาสัมพันธ์

    +662-118-6953 (T)
       +662-118-6957 (F)
    pr-intouch@intouchcompany.com

ส่วนงานทรัพยากรบุคคล

    +662-118-6994 (T)
       +662-118-6984 (F)
    hr@intouchcompany.com

ฝ่ายจัดซื้อ

    +662-118-6946 (T)
       +662-118-6947 (F)

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.