หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

ที่อยู่ติดต่อและเเผนที่

เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



    +662-118-6900 (T)
       +662-118-6947 (F)
    webmaster@intouchcompany.com

ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์

เมโธ เปี่ยมทิพย์มนัส

รักษาการ หัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี

    +662-118-6928 (T)
       +662-118-6914 (F)
    ir-intouch@intouchcompany.com






















แผนที่

ดาวน์โหลด แผนที่

สำนักประชาสัมพันธ์

    +662-118-6928 (T)
       +662-118-6914 (F)
    pr-intouch@intouchcompany.com

ส่วนงานทรัพยากรบุคคล

    +662-118-6994 (T)
       +662-118-6984 (F)
    hr@intouchcompany.com

ฝ่ายจัดซื้อ

    +662-118-6946 (T)
       +662-118-6947 (F)

INTOUCH : Connecting New Opportunity


บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  +662-118-6928 (T)
     +662-118-6914 (F)
   87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Intouch Holdings. All Rights Reserved.