หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การลงทุนทางสังคมและชุมชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกิจกรรมหลักและเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับบริษัท เพื่อให้ได้ทราบความต้องการ ปัญหา และความคาดหวัง เพื่อสนองตอบต่อความคาดหวังเหล่านั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งนำมาพัฒนาบริษัทด้วยวิธีการและแนวทางต่างๆ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและสร้างผลกระทบเชิงบวก

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.