หน้าหลัก          ติดต่อ          สมัครงาน          TH   :    EN
ติดตาม :              

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลนักวิเคราะห์

Broker Contact E-Mail
     

Asia Plus Securities PLC

Suwat Wattanapornprom

suwat@asiaplus.co.th

Asia Wealth Securities Company limited

Narudon Rusme

narudon.ru@asiawealth.co.th

Bualuang Securities PLC

Prasit Sujiravorakul

prasit@bualuang.co.th

CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd

Pisut Ngamvijitvong

pisut.ng@cimb.com

Country Group Securities PLC

Putcharin Wattanakaewsripetch

putcharinwa@sec.countrygroup.co.th

Credit Suisse (Hong Kong) Limited

Colin McCallum

colin.mccallum@credit-suisse.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd

Veeravat Virochpoka

veeravat.v@fnsyrus.com

Krungsri Securities PLC

Kittisorn Pruitipat

kittisorn.pruitipat@krugsrisecurities.com

KTZmico Securities Company Limited

Waraporn Wiboonkanarak

warapornw@ktzmico.com

Macquarie Securities (Thailand) Limited

Prem Jearajasingam

prem.jearajasingam@macquarie.com

Maybank KimEng Securities (Thailand)

Supachai Wattanavitheskul

supachai.w@maybank-ke.co.th

Nomura Securities

Nuttapon Kumnounphon

nuttapon.kumnounphon@th.nomura.com

Phatra Securities PLC

Thitithep Nophaket

thitithep@phatrasecurities.com

SCB Securities Co.,Ltd

Phatipak Navawatana

phatipak.navawatana@scb.co.th

Thanachart Securities PLC

Sarachada Sornsong

sarachada.sor@thanachartsec.co.th

Tisco Securities Company Limited

Thapana Phanich

thapana@tisco.co.th

Trinity Securities Co.,Ltd

Ekkarin Wongsiri

ekkarin@trinitythai.com

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

Poonpat Chaikumhan

poonpat@yuantathai.com

INTOUCH : Connecting Thais


เราคือผูŒนำการบริหารสินทรัพยที่ลงทุน ในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อสรŒางมูลค‹าและเติบโตอย‹างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.