ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

 


Annual Report   2560
[ .pdf ]
2559
[ .pdf ]
2558
[ .pdf ]
2557
[ .pdf ]
2554
[ .pdf ]
2553
[ .pdf ]
2552
[ .pdf ]
2551
[ .pdf ]
2550
[ .pdf ]
   
       


Year : 56-1
2554 : [ .zip ]
2553 : [ .pdf ]
2552 : [ .pdf ]
2551 : [ .pdf ]
2550 : [ .pdf ]


Year : Financial Statements Quarterly : Financial Statements
Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4
       2556 : - - 3/2556  
       2555 : - - - -
       2554 : - 2/2554 3/2554 4/2554
       2553 : 1/2553 2/2553 3/2553 4/2553
       2552 : 1/2552 - 3/2552 4/2552

Year : MD&A Quarterly : Management Discussion and Analysis
Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4
2549 1/2549 2/2549 3/2549 4/2549
2548 1/2548 2/2548 3/2548 4/2548
2547 1/2547 2/2547 3/2547 4/2547
2546 1/2546 2/2546 3/2546 4/2546
2545 - - 3/2545 -