หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินบริษัท

2562         2Q     1Q    
2561         4Q     3Q     2Q     1Q    
2560         4Q     3Q     2Q     1Q    
2559         4Q     3Q     2Q     1Q    
2558         4Q     3Q     2Q     1Q    

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

2562         2Q     1Q    

รายงานประจำปี

แบบ 56-1

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


We are the leading and sustainable value creation asset management company in Telecom, Media and Technology.

 ABOUT INTOUCH
 PORTFOLIO
 INVESTOR
 Corporate Governance
 SUSTAINABILITY
 PRESS RELEASE
   349 SJ Infinite One Business Complex, 29th and 30th Floors, Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok, 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.