หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

นักลงทุนสัมพันธ์

56-1 One Report 2021

  Download รายงานทั้งหมด
ภาพรวมของบริษัท         .pdf   online  
ธุรกิจของเรา         .pdf   online  
การกำกับดูแลกิจการ         .pdf   online  
การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน         .pdf   online  
รายงานทางการเงิน         .pdf   online  
ข้อมูลเพิ่มเติม         .pdf   online  

งบการเงินบริษัท

2565         3Q     2Q     1Q    
2564         4Q     3Q     2Q     1Q    
2563         4Q     3Q     2Q     1Q    
2562         4Q     3Q     2Q     1Q    
2561         4Q     3Q     2Q     1Q    
2560         4Q     3Q     2Q     1Q    
2559         4Q     3Q     2Q     1Q    
2558         4Q     3Q     2Q     1Q    

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

2565         3Q     2Q     1Q    


ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

2565         3Q     2Q     1Q    
2564         4Q     3Q     2Q     1Q    
2563         4Q     3Q     2Q     1Q    
2562         4Q     3Q     2Q     1Q    
2561         4Q     3Q     2Q     1Q    
2560         4Q     3Q     2Q     1Q    
2559         4Q     3Q     2Q     1Q    

แบบ 56-1 One Report
รายงานประจำปี

แบบ 56-1

INTOUCH : Connecting New Opportunity


บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  +662-118-6928 (T)
     +662-118-6914 (F)
   87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Intouch Holdings. All Rights Reserved.