หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินบริษัท

2563         3Q     2Q     1Q    
2562         4Q     3Q     2Q     1Q    
2561         4Q     3Q     2Q     1Q    
2560         4Q     3Q     2Q     1Q    
2559         4Q     3Q     2Q     1Q    
2558         4Q     3Q     2Q     1Q    

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

2563         3Q     2Q     1Q    

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

2563         3Q     2Q     1Q    
2562         4Q     3Q     2Q     1Q    
2561         4Q     3Q     2Q     1Q    
2560         4Q     3Q     2Q     1Q    
2559         4Q     3Q     2Q     1Q    

รายงานประจำปี

แบบ 56-1

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.