หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอ และ เว็บคาสต์

Analyst Meeting

2564     YEAR   HALF YEAR  

(Audio)   YEAR    HALF YEAR  
2563                  HALF YEAR  

(Audio)                HALF YEAR   
2562     YEAR   HALF YEAR  

(Audio)              HALF YEAR   
2560     YEAR   HALF YEAR  

(Audio)              HALF YEAR  
2559     YEAR   HALF YEAR  
2558     YEAR   HALF YEAR  
2557     YEAR   HALF YEAR  
2556     YEAR   HALF YEAR  
2555     HALF YEAR  

Opportunity Day

2565   1Q   2Q  

Corporate Presentation

INTOUCH : Connecting New Opportunity


บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  +662-118-6928 (T)
     +662-118-6914 (F)
   87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Intouch Holdings. All Rights Reserved.