หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

นักลงทุนสัมพันธ์

  กิจกรรมนักลงทุน

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

Symbol Date

Last Change

High Low

ข้อมูลทางการเงิน

  รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อินทัช

เอไอเอส

ไทยคม

  ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ทมยันตี คงพูลศิลป์

Vice President Group Investor Relations

    +662-118-6909 (T)
       +662-118-6915 (F)
    ir-intouch@intouchcompany.com

อุมาวรรณ ส่องศิริ

Manager Group Investor Relations

    +662-118-6913 (T)
       +662-118-6915 (F)
    ir-intouch@intouchcompany.com

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.