หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

นักลงทุนสัมพันธ์

  กิจกรรมนักลงทุน

  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

Symbol Date

Last Change

High Low

ข้อมูลทางการเงิน

  รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อินทัช

เอไอเอส

ไทยคม

ซีเอสล็อก

   เอกสารสำหรับผู้ถือหุ้น

Analyst Meeting

Opportunity Day

Company Visit

Roadshow

  ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ทมยันตี คงพูลศิลป์

Vice President Group Investor Relations

    +662-118-6909 (T)
       +662-118-6915 (F)
    ir-intouch@intouchcompany.com

อุมาวรรณ ส่องศิริ

Manager Group Investor Relations

    +662-118-6913 (T)
       +662-118-6915 (F)
    ir-intouch@intouchcompany.com

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.