หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

รู้จักอินทัช

วิสัยทัศน์

เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น จากการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในปัจจุบัน พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี
เรายึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เรายึดมั่นที่จะเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
เราให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถให้ไปยังจุดสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เรายืนหยัดในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร ซึ่งหมายรวมถึง ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ การทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นใน นวัตกรรม ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศในทางวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม


ค่านิยมองค์กร

INTEGRITY :
เกียรติภูมิ รักษามาตรฐานทางวิชาชีพ ในด้านจริยธรรม ความน่าเชื่อถือ และการเป็นที่ไว้วางใจ

TEAMWORK :
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมใจและทำงานเคียงข้างกันทั้งกลุ่มบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

INNOVATION :
นวัตกรรม เราเชื่อว่าไม่ว่าใครก็คิดไอเดียที่ยอดเยี่ยมได้ เราน้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ มุ่งมั่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้วิสัยทัศน์กลายเป็นความจริง

EXCELLENCE :
ความเป็นเลิศ เราทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศในทางวิชาชีพ และสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศในทุกความรับผิดชอบ

SOCIAL RESPONSIBILITY :
ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม

ประวัติความเป็นมา

2560

เมื่อวันที่ 5 กันยายน เอไอเอสยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงแบบ มีเงื่อนไขและไม่ผูกพันในการเสนอซื้อหุ้นซีเอสแอลจากไทยคมและ สิงเทล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนรวมร้อยละ 56.21 ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท และวันที่ 14 ธันวาคม เอดับบลิวเอ็น ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของเอไอเอสได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบ มีเงื่อนไขต่อผู้ถือหุ้นของซีเอสแอลในราคาเดียวกัน

ไฮ ช็อปปิ้ง ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยร่วมมือกับ Lazada และ Shopee ร้านค้าออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของประเทศไทย เพื่อเพิ่มช่องทางขายสินค้าและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

รางวัล และความสำเร็จ

2561

 • อินทัช รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น จากงาน SET AWARDS 2018
 • กลุ่มอินทัช รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
 • อินทัช รับรางวัลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 • อินทัช คว้า 2 รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” จากงาน MONEY & BANKING AWARDS 2018
 • ข้อมูลทั่วไป

  ชื่อบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบริษัทชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ INTUCH
  เลขทะเบียนบริษัท 0107535000257
  ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2526
  วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 31 สิงหาคม 2533
  ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช สามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่นๆ
  ที่ตั้งสำนักงาน

  เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : (66) 2118 6900
  โทรสาร : (66) 2118 6947

  เว็บไซต์ www.intouchcompany.com
  ทุนจดทะเบียน 5,000,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 3,206,420,305 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,206,420,305 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท
  กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
  หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 47.20% ของทุนชำระแล้ว

  INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


  เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

   รู้จักอินทัช
   ธุรกิจอินทัช
   นักลงทุน
   การกำกับดูแลกิจการ
   การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
     เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

    +662-118-6953 ( T )
       +662-118-6957 ( F )
  Intouch Holdings. All Rights Reserved.