หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

การประกอบธุรกิจของอินทัชมุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนบริษัทในกลุ่มอินทัชให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อขยายการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท

  ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของอินทัช     

เอไอเอส

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มานานกว่า 20 ปี สามารถครองอันดับ 1 ส่วนแบ่งการตลาดในเชิงรายได้และจำนวนผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง

เอไอเอสได้ต่อยอดการให้บริการไปสู่การพัฒนา ดิจิทอลคอนเทนต์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทอลไลฟ์ โดยการนำเสนอแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่สะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน สร้างรายได้ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ดาวน์โหลด

ไทยคม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยคม เป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1) ธุรกิจดาวเทียม และบริการที่เกี่ยวเนื่อง 2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และ 3) ธุรกิจ โทรศัพท์ในต่างประเทศ ซึ่งไทยคมได้เน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนรวมถึง แนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ รายได้ส่วนใหญ่ของ ไทยคมมาจากธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องเป็นหลัก

โดยไทยคมเชื่อว่า ผู้ใช้บริการต้องสามารถติดต่อสื่อสารได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก (การให้บริการแบบเคลื่อนที่) แม้แต่ขณะเดินทางบนยานพาหนะทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ ผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนที่โดยการเชื่อมต่อบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง

  ดาวน์โหลด

ธุรกิจอื่น

อินทัชลงทุนในธุรกิจทีวีโฮมช็อปปิ้งเพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าผ่านทางสื่อโทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย โดยบริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด ได้ร่วมทุนกับบริษัท ฮุนได โฮมช็อปปิ้ง เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทโฮมช็อปปิ้งชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้ จัดตั้งบริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยอินทัช มีเดีย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และฮุนได โฮมช็อปปิ้ง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

นอกจากนี้ อินเว้นท์ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมลงทุนกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (young entrepreneur) ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจและต้องการเงินลงทุนเพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจนั้น เพื่อให้เติบโตทันกับกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยอินทัชเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25-30 และใช้เงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี

อินทัชยังคงแสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่จะขยายฐานรายได้ให้กับกลุ่ม ภายใต้สายธุรกิจใหม่ของอินทัชสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จาก www.inventvc.com

  ดาวน์โหลด

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.