หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

การประกอบธุรกิจของอินทัชมุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนบริษัทในกลุ่มอินทัชให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อขยายการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท

  ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของอินทัช     

เอไอเอส

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มานานกว่า 20 ปี สามารถครองอันดับ 1 ส่วนแบ่งการตลาดในเชิงรายได้และจำนวนผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง

เอไอเอสได้ต่อยอดการให้บริการไปสู่การพัฒนา ดิจิทอลคอนเทนต์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทอลไลฟ์ โดยการนำเสนอแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่สะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน สร้างรายได้ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ดาวน์โหลด

ธุรกิจอื่น

นอกจากนี้ อินเว้นท์ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมลงทุนกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (young entrepreneur) ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจและต้องการเงินลงทุนเพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจนั้น เพื่อให้เติบโตทันกับกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยอินทัชเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25-30

อินทัชยังคงแสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่จะขยายฐานรายได้ให้กับกลุ่ม ภายใต้สายธุรกิจใหม่ของอินทัชINTOUCH : Connecting New Opportunity


บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  +662-118-6928 (T)
     +662-118-6914 (F)
   87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Intouch Holdings. All Rights Reserved.